Cxielarka Frakcio
[ anglalingvo ] [ japanlingvo ]

Por seks- diverseco kaj liberigo!

Ĉielarko estas grupo de progresemaj homoj, SAT-anoj kaj ne SAT-anoj, kiuj estas samseksemaj, ambaŭseksemaj, transseksemaj, transvestemaj, plurseksemaj, tutseksemaj, senseksemaj, kapricseksemaj, kaj homoj kiuj subtenas seks- diversecon kaj liberigon.

Ni ankaŭ klopodas kunlabori kun Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG).

Kio estas SAT?

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) estas La progresema kaj maldekstra tutmonda organizo.

Por aliĝi al nia interreta diskutejo, Ĉielarka Frakcio, sendu retmesaĝon al: cxielarka-frakcio-owner[at mark]yahoogroups.com.