sat kulturo
serĉado :
 .  ĉefa paĝo  .  indekso  .  Kontakto  .  ĝisdatigita ĵaŭdon la 8an de junio 2017 . ĝis nun estas 1314 tekstoj
IndeksoRapida enirejo :
Beletro | Diversaj artoj | Esperanto kaj ni | Sciencoj | Socio
Beletro
[ Supren ]
Aforismoj
puce Vilhelmo Blake : Proverboj el la infero (tradukis Fil)
puce Spontanaj diroj
puce Pikemaj aforismoj el Sovetunio
puce Citaĵoj de Roger Bacon
puce Albert Einstein kontraŭ antaujuĝoj kaj penskutimoj (citaĵoj kun la germanaj aŭ anglaj originaloj)
puce Viroj estas ... (kolekto de aforismoj)
puce Karlo Francisko Brendel pri la nova kaj la kutima
[ Supren ]
Anekdotoj
puce Bennemann : Balzac kaj lia tajloro (anekdoto)
puce Cezar : Anekdoto pri Aeksandro de Humboldt kaj papago
puce Seppik : Skeptika vilaĝanino (anekdoto)
puce JUNA AMIKO : Se oni ne lernis ion (anekdoto)
puce JUNA AMIKO : La enterigo de Moliere (anekdoto)
puce La karaj braceletoj (anekdoto el Fundamenta Krestomatio)
[ Supren ]
Eseoj
puce Stig Dagerman : Nia bezono de konsolo estas ne satigebla (eseo)
puce Stig Dagerman : La homa destino... (eseo)
puce Stéphane Hessel : Indignu ! (eseo)
puce Eduardo Galeano : La rajto deliri (la humuraĵon tradukis kaj legas Miguel Fernández)
[ Supren ]
Fabeloj
puce Cart : La fosiloj (fabelo)
puce Lippe : Fabeleto (rimpoemo)
puce Szilágyi : Tre moderna fabelo
puce Ret Marut : Kundar, fabelotraduko (PDF)
[ Supren ]
Fabloj
puce Nigra Okulo : Kriegas - Kial ? Pro kio tio estas tiel ? (fablotraduko)
puce Nikolao Nekrasov : Fablo pri gilotin-ŝraŭbeto (fablopoemo)
puce La karoto (fablo el instrulibro de István Szerdahelyi)
[ Supren ]
Filozofio
puce Petro Levi : Por aŭ kontraŭ Niĉeo ?
puce H.Heine : Demandoj (prozpoemtraduko)
puce S. Aarse : Spinoza - La filozofo de la homa feliĉo (eseo)
puce Nietzsche : Tiele parolis Zaratuŝtra
puce Agrippa de Nettesheim 1486-1535 : Agrippa
puce La azeno de Buridano (pri alegorio)
puce Mario Bohoslavsky : Kial ni estas skeptikuloj
[ Supren ]
Infanliteraturo
puce Dragoslav Heiligstein : Blankaj gardistoj (porinfana librotraduko de Kreŝimir Barkoviĉ)
[ Supren ]
Libroj
[ Supren ]
Literaturhistorio
puce Jakvo Ŝram : Günter Grass aŭ La potenco de la malsukcesintoj
puce Cirilo Orsinger : La sonĝo de Aldo Manuzio (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : Eluzita Generacio - Beat Generation (artikolo)
puce  La plej multaj jarkolektoj el niaj plej gravaj fruaj Esperanto-gazetoj estas senkoste legeblaj en la reto (ligoj)
[ Supren ]
Mitoj
[ Supren ]
Poemoj
[ Supren ]
Rakontoj
[ Supren ]
Romanoj
[ Supren ]
Verkistoj
puce V.A.Kornilov, J.M.Lukaŝeviĉ : Eŭgeno Miĥalski - Novaj informoj
puce Pri vivo kaj morto de Eŭgeno Miĥalski (recenzo)
Diversaj artoj
puce Cirilo Orsinger : La afrikaj dancoj, genealogio de la supervivo (artikolo)
puce Ĉiuj artoj kontribuas al la plej granda el ĉiuj artoj, al tiu vivi. (Breĥt)
[ Supren ]
Bilda arto
puce Chen Ya Ling : Vojaĝi gaje kaj agrable en skribo kaj versaĵo (artikolo)
[ Supren ]
Filmo kaj teatro
[ Supren ]
Muziko
[ Supren ]
Plastikaj artoj
puce Cirilo Orsinger : La riĉeco de l’ papero (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : Shigeru Ban - Kiel recikligi domon post katastrofo ? (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : Arto kaj naturo (artikolo)
puce T-ĉemizo INTERNACIA SOLIDARECO
puce Konstruado de paperŝipeto (por infanoj kaj ties gepatroj)
Esperanto kaj ni
puce Jakvo Ŝram : Esperanto kaj ’Alternativa Tutmondismo’
puce Jakvo Ŝram : Kion signifas por mi Esperanto (prelego)
puce Petro Levi : Esperanto kiel kultura mondolingvo el vidpunkto de franca komunisto (eltiraĵo de prelego)
puce Michel Duc Goninaz : La lecionoj de “La danĝera lingvo” - esperantismo, politiko kaj “neŭtraleco” (artikolo)
puce Alberto Fernandez : La ideologia stumblo inter socialismo kaj (la) internacia lingvo (artikolo)
puce Ludoviko Renn : Esperanto-literaturo (artikolo)
puce Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la periodo 1911-1941
puce Djémil Kessous : Raŭmismo kaj postmodernismo (artikolo)
puce David Kelso : Esperante pri kio, efektive ? (prelego)
puce Mikaelo Onfrajo (Michel Onfray) : Ĉe du lingvaj ekstremoj (antaŭparolo por la esperanta eldono de traktaĵo pri ateologio)
puce Djémil Kessous : Raŭmismo kaj novliberalismo (artikolo)
puce T-ĉemizo : Internacia solidareco
[ Supren ]
Historio de SAT
puce Historia SAT-AFIŜO
puce Antaŭ nia Kongreso (1926)
[ Supren ]
Kulturo en SAT-kongresoj
[ Supren ]
Portretoj
puce Dimitrij Sneĵko estis la unua
puce Vinko Markov : Niaj karaj « eminentuloj » : kelkaj rimarkindaj SAT-anoj
puce Léo Robert : Henri Ménard, pliera subtenanto de ICEM-ESPERANT0
puce Marcelo Redoulez : Memore al Johano-Luko Berĝono
puce El letero de interbrigadisto Francisko Haiderer
puce Johano Aber (Habert) 1875-1937 (Nekrologo)
puce Vinko Markov : Memore al... Georgo Lagranĝ’ (1928-2004)
[ Supren ]
Sennaciulo
puce Sennaciulo januaro-februaro 2015
puce Sennaciulo marto-aprilo 2015
Sciencoj
[ Supren ]
Lingvoscienco
puce Sebastian Herrmann : La suna flanko de l’ parolado (lingvistiko, psikologio)
puce Eduardo Galeano : La lingvo (el "Memoro pri la fajro")
[ Supren ]
Popularscienco
puce Vinko Markov : La franca nacia naturscienca muzeo, elstara defendanto de la laikeco (artikolo)
puce Goeto : La naturo (traduko de artikolo)
puce La ciklo de akvo (desegno)
Socio
[ Supren ]
Agrikulturo
puce Batalo de l’ kamparanoj en Japanio
puce Eltrovi terkulturiston de la vivo (intervjuo fare de Paz)
puce Kilombanoj haltigis la funkciadon de la Aracruz Celulose S/A
puce Manifesto pri Estonteco de Semoj
puce Intervjuo kun Vandana Shiva (pri la malsato de kamparanoj)
[ Supren ]
Anarkiismo
puce Nikolao STEPANOV : FUTERFAS - Sorto de anarkiisto-esperantisto
puce  A. Neselbergs (17 457) : Kiel mi iĝis anarkisto k SAT-ano.
puce E.Lanti : Duonhoron kun Errico Malatesta (intervjuo)
puce Stig Dagerman : La anarĥiismo kaj mi (eseo)
puce  Cristian Sabaŭ : La krizo kaj foresto de solvoj, karakterizo de la ĉi-jarmila komenco (prelego)
[ Supren ]
Bestoj
puce Viktor Auburtin :: Ora et labora ! (humuraĵo)
puce La libeloj (traduko de popularscienca artikolo)
[ Supren ]
Festoj
[ Supren ]
Inoj
puce Vinko Markov : Ja egalaj, sed ne samaj (artikolo)
puce Internacia Tago de l’ Inoj je la 8a de marto
puce Vinko MARKOV : Kio pri la SAT-aninoj ? (artikolo)
puce Vinko Markov : Ĉu ni daŭre edziĝu ? (artikolo)
puce Cirilo Orsinger : La obskuraj kuirejoj (artikolo pri sorĉistinoj en la historio)
puce Svedaj feministinoj kun nudaj mamoj en banejo
puce Sarah Kirsch : Jen tiu ĉi vespero, Bettina (prozpoemtraduko)
puce Jeanne Rubiner : Superpatrinoj (artikolo pri virpatrinoj)
puce Informoj de la unuiĝo "Terre des femmes" : Endomaj mistraktadoj
puce Kai Strittmatter : Lastaj lotusfloroj (artikolo pri malgrandaj piedoj en Ĉinio)
puce Enketo pri inaj rajtoj en diversaj landoj
puce Suharta Teresia : Peticio al la japana registaro
puce Usona sindikatino sur pentraĵo : "Ni kapablas- kaj ni atingos la celon en gloro. "
[ Supren ]
Komunismo
puce Jakvo Ŝram : Pri klasbatalo kaj la universala signifo de la vorto(artikolo)
puce Petro Levi : Ĉu komunismo mortis ? (artikolo)
puce Petro Levi : Kio estas burĝo ?
puce Lucien Laurat : Aŭstro – marksismo (artikolo)
puce Faustino Castaño : Adiaŭ Marcelino
puce Komunista Manifesto
puce Strittmatter : Batalo kontraŭ la ruĝaj kovertoj (artikolotraduko pri koruptado en Ĉinio)
puce Marksistaj Interretaj Arkivoj -Esperanto
puce Djemil Kessous : Klasbataloj kaj socia progreso
[ Supren ]
Laboristoj & laboro
puce Jakvo Ŝram : Senlaboreco kaj malriĉeco (artikolo)
puce Tahira Masako : Pri la situacio de laboristoj en funebra kompanio en Japanio (artikolo)
puce Interna regularo priskribanta la laborkondiĉojn de la oficejaj dungitoj en Francio en la jajro 1830
puce Bob Black : La abolo de la laboro (artikolo)
puce La laboro de la pli aĝaj salajruloj (el interreta SAT-diskuto)
puce HORI Yasuo : Kontraŭbatalu, japanaj laboristoj (artikolo)
puce Urba rekonstruada politiko forpelis loĝantojn kaj finfine murdis homojn.
puce Mesaĝo de Koreaj amaskomunikilaj laboristoj
puce Alvoko al internacia solidareco kun la laboristoj de okupitaj fabrikoj en Venezuelo
puce  Malebligu la fermon de IMPA – fabriko mastrumata de laboristoj
puce Alvoko al solidareco de laboristoj ĉe Mitsubishi en Venezuelo — Defendu la sindikaton, ne permesu maldungojn !
puce Abilio Ribeiro : Skizo pri la laborista kaj socia movadoj en Portugalio (1/2)
puce Abilio Ribeiro, S. A.T.-ano 1504a. : Skizo pri la laborista kaj socia movadoj en Portugalio (2/2)
puce EM. J. Nicolaŭ : El Rumanujo. (1913)
puce El Usono (1913)
puce R. Cuillerdier 883 : El Jugoslavio (1923)
puce Agnès Maillard : Elektu vian flankon, kamarado ! (elfrancigis Armela LeQuint kaj Ĵak Le Puil)
[ Supren ]
Nutrado
puce Manifesto pri vegetara fiereco
puce Deklaracio de Kembriĝo pri Konscio*
puce La manĝoĉambro
puce Ludoviko Uhland : Vizito de gastejo (rimpoemtraduko)
puce Kial Vegetara Sekcio en laborista asocio kiel SAT ?
[ Supren ]
Paco
puce Ronald J. Glossop : Edukado al paco (artikolo)
puce Cezar : Pacon ne nur je Kristnasko (rimpoemo)
puce Em. J. Nicolaŭ : Mensoga Paco.
puce Nakaniŝi Rei : Al vi, infanoj de paco, plorante komencu rezisti (prozpoemtraduko)
puce Internacia tago de mondpaco (poŝtkarto)
[ Supren ]
Politiko
puce MEDEF (Tutlanda organizo de francaj mastroj) - franca registaro, konstitucio de Eŭropo, kapitalista tutmondigo, jen la sama batalo !
puce Vinko Markov : Dekstro kaj maldekstro - kia estas la diferenco ?
puce Gary Mickle : La nova dekstrularo (artikolo)
puce Roland Peters : Transversa fronto inter dekstro kaj maldekstro (artikolo)
puce I.N.O. : La Lappo-faŝistoj en Finnlando
puce Jean-Patrick Annequin : Pensi la Komunumon hodiaŭ
puce D. Sherriff : La Priorganiziga Teorio de Daniel de Leon (artikolo)
puce Mikis Teodorakis : Herooj komparataj kun krimuloj (artikolo)
puce Martin Luther King : Revon havas mi (parolado)
puce T-ĉemizo INTERNACIA SOLIDARECO
puce Kabe : Ordona cirkulero de la sultano al la turkaj gazetoj
puce Ili havas pli da potenco ol iam ajn posedis imperiestro (Jean Ziegler en la jaro 2005 en intervjuo pri sia libro „La imperio de la hontindego“)
puce Mortulaj ŝipoj kaj la amastombejo Mediteraneo (kun citaĵoj de B.Traven)
puce Intervjuo kun franca patro kaj ties filo post la atenco en Parizo : Ili havas armilojn, sed ni florojn...
puce Victor PORI Kiuj estas la veraj "novkuloj" ?
puce Ĝemil Ksus Pri la origino de la civitana milito en Sirio
[ Supren ]
Religio
puce Georgo Lagrange : Letero al kristana kamarado
puce Evoluismo kaj kristanismo
puce Marteno disdividas sian mantelon (artikolotraduko)
puce Jan Hus : Vero (prozpoemtraduko)
[ Supren ]
Sennaciismo
puce Nikolao Gudskov : Pozitiva kaj negativa signifoj de nocioj pri nacioj
puce Jakvo Ŝram : Naciismo, internaciismo, sennaciismo
puce Sancho Panza : Maldekstra naciismo
puce Gari Mikle : Sennaciismo, kosmopolitismo, kontraŭnaciismo
puce Nikolao Gudskov : Antinomioj de la nacia disvolviĝo
puce Tetu Makino : Historio de la naciisma ideologio en Japanio
puce Johano ĴORES (JAURES) : Internaciismo – patriotismo
puce Mira Makivić : Pri la nacieco kaj sennacieco
puce  Zsolt Tóth : La socia kaj instruada ekskomuniko de la ciganaro en Hungario
puce Petro Levi : Kio estas "Sennacieco de SAT" ?
puce Jean Zay : La flago (protestkria artikolo kontraŭ la naciismo)
puce Viola Murasaki : Sennaciisma edukado
puce  Albert Camus : Letero al alĝeria aktivulo
[ Supren ]
Sindikatoj
puce Britta Gröndahl : Sindikatismo - kio estas tio ?
puce Ivo Peyraut : Historio de la franca CNT
puce Kiom da sindikate organizitaj laboristoj ekzistas ?
puce Bilanco pri la ĝenerala striko en Francaj Antiloj
puce M. Ĵ. Perlow : Usona Socialista Movado
puce Afiŝoj de la usona sindikato I.W.W.
[ Supren ]
Sociologio
puce Wolfgang Sofsky : En la interno de la citadelo ĉio estas permesata (pri privateco kaj libero)
puce Anwar : Doni almozon estu en Norvegio same tiel punenda kiel preni almozon (artikolotraduko)
puce Biciklado, specifa rilato al tempo kaj spaco
puce Jean Ziegler Pri "natura selekto" laŭ simbolriĉa tombejo en Salvador Bahia, Brazilo
puce Aĉeti - forĵeti - aĉeti (dokumenta filmo kun subteksto en Esperanto)
[ Supren ]
Socioscienco
puce Progreso, katenoj kaj memmastrado.
puce Mozaiko de konsideroj pri la 21-a jarcento
puce Ne pafu ien ajn !
puce Vinko Markov : Kial necesas plubatali kontraŭ la hitlertipaj malbonaĵoj
[ Supren ]
Sporto
puce Georg Rüschemeyer : La sento pri nevenkebleco (pri Martina Hingis kaj drogoj en la sporto)
[ Supren ]
Turismo
puce Cezar : Balkonio (rimpoemo)
puce Ne matura por la insulo (Pri la problemo simple fari forpermeson - sen poŝtelefono kaj tekkomputilo)
puce Kial la valizo kaj la kofro ankoraŭ nun estas la plej bonaj kamaradoj de la vojaĝanto (artikolotraduko)
[ Supren ]
Tutmondaj aferoj
puce Jakvo Ŝram : Internacia solidareco (prelego)
puce Ronald J. Glossop : Ĉu vi estas mond-civitano ? (interparolado)
puce Petro Levi : Lapenna pri la homaj rajtoj (artikolo)
puce Cristovam Buarque : Internaciigado (Parolado de la brazila Ministro pri edukado en Usono (2004)
puce  Ĵo Lomoso : Ĉu ankaū vi de tempo havas senton de malsekureco ? (artikolo)
puce Ludo De Brabander : Nov-Koloniismo (artikolo)
puce W. G. KEABLE (12668) : Por savi la imperion (artikolo)
puce Marcos Roitman Rosenmann : La afrika elmigranto - sango kaj morto
puce Pro kio mortas la homoj
puce Mark Starr : Kial kaj kiel britoj venkis Hindion (artikolo)
puce Valo : La « Kvara Mondo » (artikolo)
puce Jorge Martin : Kunteksto de la ŝtatrenverso en Honduro


Supren